Skládka TKO Třebovice

skmbt_c25309110409240Skládka TKO Třebovice je majetkem firmy Eko Bi s.r.o. Česká Třebová. Areál skládky je situován ve vzdálenosti cca 1,5 km severo-západně od obce Třebovice mezi železničními tratěmi Brno a Olomouc. Rozprostírá se na katastrálním území obcí Třebovice a Opatov. Skládka o rozloze 4,8 ha je rozdělena do devíti samostatných sekcí přibližně stejné velikosti. Jedná se o skládku otevřenou, řízenou, technicky zabezpečenou, opatřenou váhou pro evidenci odpadů.

Skládka byla vyprojektována v roce 1987 a stavebně dokončena v r. 1992, kdy byla rovněž uvedena do provozu.

Dále prostor skládky slouží k třídění odpadů a k dočasnému uskladnění některých nebezpečných odpadů.

V současné době jsou zrekultivovány sekce I – V, do sekcí VI a VII se ukládá a sekce VIII a IX se připravují pro výstavbu. Zrekultivované sekce jsou vrtanými studnami a sběrnými plynovody připojeny k čerpací stanici ÚVP Brno s.r.o. Tento odplyňovací systém umožňuje vznikající bioplyn spalovat na vysokoteplotní pochodni (fléra).

V prosinci r.2009 byla dokončena výstavba nové provozní budovy včetně sociálního zázemí. V červenci r.2010 byla instalována nová mostní nájezdová váha o délce 15 x 3 m, váživost 60.000 kg.

Skládka a provoz celého areálu je provozován na základě vydaného platného integrovaného povolení, který vydal Krajský úřad Pardubického kraje.

Seznam odpadů povolených k přijetí do zařízení – Skládka TKO Třebovice