Kontejnery na BIO odpad v roce 2017

Do kontejneru patří tráva, větve a bio odpad.

Do kontejneru nepatří komunální odpad, nebezpečný odpad, stavební suť a stavební materiály.

Kontejnery budou přistaveny v době od od 8.00 do 17.00 hodin na uvedených místech a v následujících termínech:

Stáhnout (bio-2017.pdf,PDF, 383KB)