Chatové oblasti

zeleny_kontejner_chatovkySvoz bude zajišťován od dubna do konce října 1 x týdně, a to vždy v pondělí. V období vegetačního klidu (listopad-březen) je nutné odpad odložit ve sběrných dvorech.

Do sběrných nádob patří vytříděný zbytkový komunální odpad, tj. smetí, popel, saze, kuchyňské odpady a nevratné obaly z domácností, které se nedají již vytřídit.

Do sběrných nádob nepatří sklo, plasty, sběrový papír, žhavý popel, nebezpečný odpad (např. ropné látky, nátěrové hmoty, chemikálie, léčiva, zářivky, baterie a akumulátory), uhynulá zvířata, stavební odpad, zemina, bio odpad (listí,tráva,ovoce).

 

Svozová místa:

 • Hliníky – naproti chatě ZO Hliníky, Skuhrovká pole, Skuhrovská
 • Studená hůra – u složiště dřeva Studená hůra, U třetích dolů
 • Serpentiny – vjezd k vodojemu Serpentiny, U Semanína, Kozlovská, Javorka
 • Serpentiny – střed Serpentiny, Sahara, Ke Kozlovu, Pod Kozlovem
 • Serpentiny – zastávka autobusu Sahara, Ke kozlovu, Pod Kozlovem
 • Serpentiny – odbočka Na Krokvích Na Krokvích, Kozlov, Pod Kozlovem,
 • Ke Kozlovu, Serpentiny
 • Amfiteátr – parkoviště Sahara, Javorka, Pod Horami, Robův kopec, Poklona, Nad ústřednou, Farská
 • Farská – u křížku Pod Horami, Farská, Hory
 • Litomyšlská – u retenční nádrže Nad Koupalištěm, Hory, Pod Horami
 • U koupaliště – parkoviště Nad Koupalištěm, Jelenice
 • Č.Bratří – nad novinovým stánkem Nad Koupalištěm, Jelenice
 • Lesní – u trafostanice Jelenice
 • Tykačova – pod fotbalovým hřištěm Parník, Jelenice, Na Orlíkem, Habeš, Brázdov, pod Habeší
 • U hřbitova na Parníku Pod Habeší, Parník, Brázdov
 • Benátky – sběrný dvůr Benátky
 • Lhotka – u prodejny nábytku Hluboček
 • Bezděkov – odbočka V Úvoze Podhorka, Bezděkov
 • Parník – letiště U Floriána, Březiny
 • Nad Orlíkem Parník, Habeš, Pod Habeší