Barevné kontejnery

luty_kontejnerŽluté kontejnery na plasty
Slouží k uložení sešlápnutých čistých lahví od nápojů, obalů od plastových výrobků. Nepatří sem plasty znečištěné zbytky potravin, chemikáliemi, oleji Nebo blátem, novodurové trubky, linolea, automobilové plasty, polystyren nebezpečné odpady

 


bily_zvonBílé zvony na bílé sklo

Slouží pro uložení čirého neznečištěného obalového skla. Nepatří sem sklo s drátěným výpletem, bezpečnostní AUTOSKLA, zrcadla, porcelán, keramika, tabulové okenní sklo!

 

 

zeleny_kontejnerZelené kontejnery na sklo
Slouží pro uložení barevného neznečištěného obalového tabulového skla. Nepatří sem sklo s drátěným výpletem, bezpečnostní AUTOSKLA, zrcadla, porcelán, keramika.

 

 

modry_kontejnerModré kontejnery na papír
Sem patří noviny, časopisy, letáky, sešity, papírové obaly, kartony, lepenka, krabice od nápojů. Nepatří sem mastný papír, mokrý, znečištěný zbytky potravin, voskový papír, kopíráky

 

Seznam stanovišť barevných kontejnerů:

l. Bezděkov u železného mostu
2.Ulice Bří Čapků u čp. 1529
3.Ulice Českých Bratří naproti čp. 1183
4.Ulice Habrmanova u potravin Hejl
5.Lhotka autobusová zastávka Na Špici
6.Lhotka u pneuservisu
7.Ulice Mlýnská u Malé scény
8.Ulice Moravská u prodejny potravin
9.Sídliště Borek naproti čp. 2028
10.Sídliště Borek u čp. 1815
11.Sídliště Křib u čp. 1808
12.Sídliště Lhotka u autobusové zastávky
13.Sídliště Lhotka u čp. 193
14.Sídliště Trávník U Václava
15.Ulice B. Němcové u bývalé prodejny
16.Ulice Dr. E. Beneše nad čp. 603
17.Ulice Dr. E. Beneše u prodejny KONZUM Skalka
18.Ulice Husova naproti tělocvičně Za Vodou
19.Ulice Krále Jiřího u prodejny KONZUM Brázdov  
20.Ulice Kubelkova u prodejny potravin
21.Ulice Kyralova u ZŠ Ústecká
22.Ulice Masarykova nad ZŠ Habrmanova
23.Ulice Chmelnice u prodejny COOP KONZUM
24.Ulice U Stadionu u čp. 579
25.Ulice Na Slunečné parkoviště pod krematoriem
26 Ulice Na Splavě naproti veřejným WC
27.Ulice Nádražní u prodejny drogerie
28.Ulice Pod Březinou naproti čp. 545
29.Ulice Slovanská křižovatka s ulicí Tylova 
30.Ulice Tykačova nad  čp. 1654  
31.Lhotka U Frajdlů
32.Ulice Ústecká parkoviště prodejna ALBERT
33.Ulice Felixova  autoškola Drumel
34.Ulice Masarykova DPS „Červeňák“
35.Ulice V Břízkách vjezd do Kateřinské ulice
36.Trávník pod čp. 1993
37.Ulice Grégrova u telefonní budky
38.ZŠ Habrmanova u jídelny
39.ZŠ Nádražní „Hrdličák“
40.ZŠ Ústecká u tělocvičny
41.Skuhrov střed obce
42.Svinná střed obce
43.Kozlov střed obce