Poplatky

Hřbitovní poplatky: Usnesením Rady města č.904 ze dne 11. 12. 2002 byla s účinností od 1.1. 2003 schválená výše nájemného za pronájem hrobových míst v České Třebové výše úhrady za služby spojené s nájmem hrobových míst (obsahující náklady na společných sekání travnatých ploch, hrabání spadaného listí, údržbu stromů, zavírání hřbitova, vyvážení odpadkových kontejnerů, ukládání odpadů na skládku, opravy zdí plotu, spotřebu vody, odvod srážkových vod, nákup a opravy konví na zalévání, úklid a provoz WC atd.).

Nájemné za pronájem hrobového místa bylo stanoveno ve výši 7, – Kč / m² / rok.

Úhrada za služby spojené s nájmem hrobových míst nerozlišuje, zda se jedná o hrob pro ukládání tělesných ostatků do země, či pro ukládání uren, nýbrž je stanovena pro každé hrobové místo bez rozdílu. Jediný rozdíl je ten, že pro za poskytované služby na hřbitově v České Třebové byla stanovena na každé hrobové místo úhrada ve výši 90, – Kč / rok pro ostatní hřbitovy, kde nejsou poskytovány služby v takove šíři, tj. na Parníků, Lhotce, Svinné Kozlově byla stanovena úhrada ve výši 75, – Kč / rok za každé hrobové místo.